Werken aan verbinding, veerkracht en duurzaam (samen) leven

anouk@linkki.be - 0478 67 24 57

VERBINDENDE

COMMUNICATIE

Geweldloze communicatie verwijst naar een manier van denken, spreken en handelen die bijdraagt aan wederzijdse verbinding en samenwerking.

 

Hoe draag ik zorg voor mezelf en kan ik authentiek spreken?”

“Hoe ga ik om met mijn boosheid en frustratie?”

“Hoe kan ik mijn boodschap over brengen zonder dat de ander een verwijt, kritiek of aanval hoort?”

“Hoe kan ik de kritiek of aanval van een ander horen zonder zelf in de aanval te gaan?”

“Hoe los ik een conflict op zonder mezelf te verliezen?”

“Hoe kan ik mijn grenzen aangeven?”

“Hoe kan ik in verbinding blijven met mijn kind, leerling, collega of partner op moeilijke momenten?"

 

Authentiek spreken

De elementen van het model van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg zijn niet nieuw maar het samenbrengen van deze elementen zorgt voor een communicatieproces waarbij verbinding, dialoog en zelfzorg centraal staan.

 

Geweldloze communicatie leert het onderscheid te maken tussen (neutrale) waarnemingen en oordelen. Een verbindende communicatie start met een open niet-oordelende houding en houdt de verbinding open, zelfs in moeilijke gesprekken of conflictsituaties.

 

Geweldloze communicatie biedt kansen om je woordenschat van gevoelens en behoeften uit te breiden. Aan de basis van conflicten of ruzies liggen altijd bepaalde emoties en (onvervulde) behoeften van jezelf of anderen. Emoties en behoeften intelligent maken betekent dat je ze gebruikt om tot de kern van de zaak door te dringen. Echte verbinding komt tot stand als je oog hebt voor elkaars gevoelens en behoeften.

 

Tenslotte leert geweldloze communicatie om concrete verzoeken te doen gericht op verbinding en samenwerking. Een vraag die we stellen aan onze kinderen, collega’s of partner kan vaak als een eis klinken waardoor de ander zich enkel kan onderwerpen of rebelleren. Een verzoek is gericht op verbinding en laat de ander de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen.

 

Empathisch luisteren

Zelfs in moeilijke situaties of conflicten kan je er voor kiezen om in verbinding met de ander te blijven. Horen wat de ander zegt zonder je oordeel uit te spreken, advies te geven of oplossingen te suggereren geeft de ander ruimte en vergroot de kans dat hij/zij zich gehoord voelt. Wanneer de ander zich begrepen voelt komt verbinding en samenwerking vanzelf.

 

Zelfkennis = empowerment

Verbinding maken met de ander kan niet zonder verbinding met jezelf. Door je bewust te zijn van je eigen emoties en behoeften, neem je zelf verantwoordelijkheid en ga je in je kracht staan. Gewelddadige of vervreemdende communicatie (verwijten, oordelen, schelden,…) is het gevolg van een onvervulde behoefte van jezelf. Zelfkennis is een voorwaarde om goed voor jezelf en anderen te kunnen zorgen. Geweldloze communicatie start met de verbinding met jezelf.

 

 

 

LINKKI - ANOUK VROEMANS - 0478 67 24 57 - anouk@linkki.be - Dulftstraat 37 - 2880 Bornem