Werken aan verbinding, veerkracht en duurzaam (samen) leven

anouk@linkki.be - 0478 67 24 57

overzicht workshops

Herstelgerichte aanpak van probleemgedrag. Groeikansen voor de hele school.

 

Inhoud

In een sanctionerende aanpak van problemen op school (conflicten, pesten, diefstal,…) ligt de focus op de dader en kunnen de “klassieke” methodes zoals een verwittiging, straf(studie), contract of schorsing een effect hebben op korte termijn. Vaak hebben deze sancties geen “blijvend” effect omdat de leerling niet geleerd heeft verantwoordelijkheid te nemen.

In een herstelgerichte aanpak wordt er geluisterd naar alle betrokkenen bij een conflict en wordt ingezet op de verantwoordelijkheid van de leerling. De focus ligt op de “schade” die het gedrag heeft toegebracht aan de relaties met klasgenoten, leraars en ouders. Deze aanpak baseert zich op de principes van herstelrecht en biedt alle betrokkenen de kans om bij te dragen aan een duurzame “oplossing” voor een probleem (herstel).

Een herstelgericht benadering is een intergrale, duurzame aanpak die ook  pro-actief inzet op verbinding en op zoek gaat naar manieren om leerlingen en leraren te “verbinden in vredestijd” om zo conflicten te voorkomen. Belangrijke tools om dit te bereiken zijn de pro-actieve cirkel en een geweldloze taal en houding.

Doelstellingen

 

• Je krijgt inzicht in de achtergrond en principes van een herstelgerichte aanpak

• Je kan een pro-actieve cirkel leiden

• Je kan herstelgesprekken voeren

• Je reflecteert over een verbindende, geweldloze taal en houding

 

Werkwijze

• Interactieve workshop

• Theoretisch kader

• Ervaringsgerichte oefeningen

 

Doelpubliek

Leerkrachten

Leerlingenbegeleider

Directie en middenkader

 

 

 

LINKKI - ANOUK VROEMANS - 0478 67 24 57 - anouk@linkki.be - Dulftstraat 37 - 2880 Bornem