Werken aan verbinding, veerkracht en duurzaam (samen) leven

anouk@linkki.be - 0478 67 24 57

Omgaan met conflicten

Bij conflicten (diefstal, ruzie, (online)pesterijen, fysiek of verbaal geweld, …) kunnen emoties hoog oplaaien. Een conflict heeft een impact op de persoon én op de werking van je school, familie of organisatie. Bij een conflict is er steeds “schade” in één of andere vorm (materieel, emotioneel, relationeel, existentieel).

 

Conflicten herstellen betekent dat je tijd en ruimte neemt om te kijken hoe het conflict de verschillende partijen “geraakt” heeft. In tegenstelling tot een traditionele “straffende aanpak” staat bij herstel het slachtoffer (en niet de dader) centraal. De centrale vraag is dus niet welke straf de dader moet krijgen maar wel “hoe kunnen alle betrokkenen verantwoordelijkheid nemen om de schade te herstellen”.

 

Herstelgesprek

Een herstelgesprek is altijd een verbindend gesprek waarbij dialoog en ontmoeting centraal staan. De moderator zorgt er voor dat de verschillende partijen goed zijn voorbereid en zicht hebben op hun emoties en behoeften. Een belangrijke voorwaarde is dat alle partijen vrijwillig deelnemen en bereid zijn om mee na te denken over hun mogelijke inzet en verantwoordelijkheid.

 

HERGO

Een HERGO (herstelgericht groepsoverleg) is een specifieke vorm van herstelgesprek die kan worden ingezet bij ernstige feiten. Bij dit soort conflicten zijn meerdere partijen betrokken en is de schade groter. Ook de impact van het conflict op de groep of gemeenschap wordt opgenomen in het proces.

 

Wat is een herstelgesprek (of HERGO) niet?

Een herstelgesprek is geen vrijblijvende babbel of therapie. Een herstelgesprek heeft een vastgelegde structuur en bestaat uit verschillende stappen:

 

1. Intake

2. Individuele assessments

3. Herstelgesprek of cirkel

4. Opvolging

 

KINTSUGI  = “Gouden herstelling/verbinding”

Kintsugi is een Japanse kunstvorm die gebruikt wordt om porselein te herstellen. Men kiest er voor om de herstelling van een voorwerp niet onzichtbaar uit te voeren maar juist trots te tonen. Met gouden lijnen worden de breuklijnen zichtbaar gemaakt. Het “herstel” zorgt er voor dat het voorwerp steviger wordt en meer waarde krijgt.

Herstellen van conflicten maakt ook je school of organisatie sterker.

 

“Kintsugi, the art of precious scars”

 

LINKKI - ANOUK VROEMANS - 0478 67 24 57 - anouk@linkki.be - Dulftstraat 37 - 2880 Bornem